Gastouderinfo Gastouders Direct

 
Home
Filosofie
Kinderopvangtoeslag
Veel gestelde vragen
Informatie voor gastouders
Registratieprocedure
Tarieven
Eisen aan ruimtes
Links
 
Contact
Gastoudersopvang

De Wet Kinderopvangtoeslag (WKO)

Een belangrijke vraag is natuurlijk, of u als vraagouder in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Die vraag kunnen wij helaas niet voor u beantwoorden, omdat wij geen inzicht hebben in uw inkomens- en gezinssituatie. U kunt daarvoor het beste naar de site van de belastingdienst gaan: toeslagen.nl. U vindt daar de voorwaarden waaraan u moet voldoen en u kunt er een proefberekening maken. Mocht u over uw persoonlijke situatie nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de belastingtelefoon: 0800-0543. Die heeft een speciale desk voor de kinderopvangtoeslag waar u vakkundig wordt geholpen.

Een aantal elementen van de kinderopvangtoeslag hebben wij er voor u uitgelicht.

Geregistreerde kinderopvang

Opvang door gastouders valt onder geregistreerde opvang als zowel de vraagouders als de gastouders zijn geregistreerd bij een erkend gastouderbureau. Gastouderopvang is ook mogelijk in combinatie met andere vormen van geregistreerde opvang.

Proefberekening

Ouders en gastouders zijn vrij om in onderling overleg het uurtarief van de gastouder te bepalen. Uitgangspunt kan zijn het bedrag dat de ouders op grond van de proefberekening op de site van de belastingdienst waarschijnlijk aan kinderopvangtoeslag zullen ontvangen. Bij de proefberekening moet u een uurprijs invullen. Deze is opgebouwd uit de vergoeding aan de gastouder, de eenmalige inschrijfkosten en de jaarlijkse registratiekosten van het gastouderbureau. Bij de voorbeeldberekening kunt u als uitgangspunt het maximumtarief invullen ( 6,10).

Voorschot

De kinderopvangtoeslag wordt door de belastingdienst uitgekeerd in de vorm van een voorschot. U geeft vooraf een schatting op van uw inkomen, het aantal opvanguren en de kosten. Op basis daarvan betaalt de belastingdienst u maandelijks een voorschotbedrag. Na afloop van het jaar wordt op grond van uw jaaropgaven bepaald op welk bedrag u daadwerkelijk recht had. Heeft u teveel toeslag ontvangen dan moet u terugbetalen, kreeg u te weinig dan ontvangt u het resterende bedrag alsnog. Het is dus zaak om bij de schatting van de benodigde opvanguren aan de voorzichtige kant te blijven.

Aantal kinderen

Als er meer kinderen worden opgevangen, krijgt u voor het 2e en de eventuele volgende kinderen meer toeslag dan voor het 1e kind. Het 1e kind is het kind met de meeste opvanguren. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn. Is het aantal meeste opvanguren voor 2 of meer kinderen gelijk, dan is het 1e kind het kind met de laagste opvangkosten.

Ingangsdatum

U ontvangt de kinderopvangtoeslag vanaf de ingangsdatum van de overeenkomsten. Het is wettelijk niet toegestaan u met terugwerkende kracht te registreren.

Opvanguren

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor:

  • dagopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan;
  • buitenschoolse opvang van kinderen die naar de basisschool gaan.

Buitenschoolse opvang is opvang buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder!

 

Zoek een gastouderbureau in uw buurt! Voer in "gastouder plus uw woonplaats" in dit zoekveld.
Dus bijvoorbeeld "gastouder Delft" en u krijgt de verschillende gastouderbureaus in uw buurt getoont.

Gastouderinfo - Gastouders Direct

http://www.gastoudersdirect.nl

Copyright © 2009 Happy Light Bulb BV, all rights reserved.

Tests en Quizzen